"Mindig nagy elismeréssel beszéltem a materialista tudomány igazáról és nagyságáról ... - de valóban szeretettel kell elmélyedni ebben a materialista tudományban, hogy az árnyoldalait is megértsük."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

A Világ, a Föld és az Ember

11 előadás, 1908. aug. 4–16., Stuttgart

Rudolf Steiner, 1908 (GA 105)

TARTALOM:
Egyiptom és a jelenkor. Ősi bölcsesség és új kinyilatkoztatott bölcsesség. Az ember fejlődése és a kozmikus evolúció. Az ember kapcsolata az egyes égitestekkel. A szellemi világhoz való viszony megváltozása az emberben.


FEJEZETEK:

11. - Stuttgart, 1908. augusztus 16.

[Az Atlantisz utáni kultúrkorszakok közötti kapcsolatok. A görög-római kultúra különleges helyzete és az azt követő három kultúra viszonya a megelőző háromhoz. Kasztok és fajok képződése a múltban és az emberiség szabad, szellemi differenciálódása a jövőben. Ozirisz- kultusz a régi Egyiptomban és a Nap központi helyzete Kopernikusz világképében. A szfinx-rejtély újramegjelenése a mai ember problémájában. A materiális tudás és a szellemi hit közötti szakadék. A logikus gondolkodás kifejlődése az érzékelhető materiális világba való leszállással. Egyiptomi bölcsesség és arabizmus a materialista tudományban. Egyiptomi bölcsesség és keresztény hit a rózsakeresztességben. A modern tudomány és a rózsakeresztesség mint tükröződés a harmadik és az ötödik Atlantisz utáni kultúrában. A modem keresztény ezotéria viszonya a buddhizmushoz.]

Fordította dr. Szilágyi Jenőné
Lektorálta Drahos Sándor, Illés Györgyné, dr. Kellner Ágnes