"A rózsakeresztes felfogás szerint csak az a tudás számít, mely által hatásosan tudunk beavatkozni az életbe."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció

Mi az antropozófia?

Az antropozófia kifejezés a görög "antropos", mint ember, és a "sophia", mint bölcsesség szavak összetételéből fakad. A szavak alapján az antropozófia nem más, mint az "ember bölcsessége". Tartalmát tekintve az antropozófia egy megismerésen alapuló, tudományos módszerekkel felépített, korszerű világkép.

Újszerűsége abban áll, hogy elfogadja azokat az ember által megtapasztalható tényeket is valóságnak, amelyeket a tudomány a jelenlegi technikai eszközökkel még nem tud mérni, illetve igazolni. Ha ezeket elismerjük, az antropozófia révén egy logikusan felépített, csodálatos világ tárul elénk, melyben minden jelenségnek megvan a maga helye, - még azoknak is, melyekkel a többi tudomány nem tud mit kezdeni (pl. érzelmek, vallások).

Az antropozófia alapvető gondolatai:

  • A fizikai világon túl vannak más, magasabb világok is.
  • A világ, - beleértve a magasabb világokat is - megismerhető.
  • Az ember felváltva él a különböző világokban. Az átmenetet a születés és a halál, valamint az ébredés és az elalvás jelentik.
  • Az ember a szabad- és a karma által meghatározott cselekedetei révén folyamatosan fejlődik.
  • A népek, az emberiség, a Föld, a Naprendszer és az egész világegyetem fejlődik. Jelenleg a 4. kozmikus-, 5. geológiai- és 5. kultúrkorszakban élünk.
  • A magasabb világokban számos olyan lény él, akik az emberiség fejlődésén munkálkodnak.
  • Az emberi történelem legfontosabb eseménye Krisztus földi megjelenése.

Az antropozófia kialakulása

Rudolf Steiner (1861–1925), a filozófia doktora, a 19.század végén kezdett bele egy újfajta világnézet megalapozásába, mely egyesíti az ókori időkből származó keleti bölcsességet és a modern nyugati társadalom tudományos gondolkodását. 

Számos könyv, rengeteg előadás, több ezer oldal írott mű, - Rudolf Steiner életműve olyan óriási, hogy több, mint száz évvel munkássága után sem sikerült teljesen feldolgozni. ... Talán ezért is fakad még ma is oly sok félreértés az antropozófia körül.

Az antropozófiai közösség

Az antropozófiával bárki kapcsolatba kerülhet egy könyv, egy előadás, személyes beszélgetés, vagy akár egy "véletlen böngészés" révén. Van akit taszít, másokat pedig megérint ez a világkép, és egyre többet szeretnének tudni róla. Akik elmélyülnek benne, azok egy idő után másképp néznek ugyanarra a dologra, mint korábban, és ez az eltérő szemléletmód megtermékenyítőleg hat a mindennapi munkájukra is.

Ha valaki az otthoni önképzésen túl másokkal együtt szeretné fejleszteni tudását, vagy egyszerűen meg szeretné osztani a gondolatait, - más tudományos vagy kulturális közösséghez hasonlóan itt is lehetősége van a csoportos munkára. Az általános antropozófiai közösség központja Dornachban (Svájc) van, emellett számos szakterületnek és régiónak önálló szervezete van a világ minden táján. Kiadványok megjelentetésével, konferenciák, előadások és más összejövetelek szervezésével segítik az antropozófiában való elmélyülést.