"Miért szolgálná szeretetből végrehajtott cselekedetem kevésbé az általános jólétet, mint ha csak azért hajtom végre, mert kötelességemnek érzem az általános jólét szolgálatát? A puszta kötelesség fogalma kizárja a szabadságot, mert nem ismeri el az individuális elemet."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció

Társaságunkról

Az Általános Antropozófiai Társaság

Az Általános Antropozófiai Társaság napjainkban sok száz csoportot, zweiget (ágat) és nemzeti társaságot kapcsol össze. Ezeket a spirituális érdeklődéssel  és elkötelezettséggel rendelkező emberek hozzák létre, valamennyi földrészen, számos országban. Az antropozófia a szellem tudománya, az Antropozófiai Társaságban pedig az életről van szó, a tagok kérdéseivel és felvetéseivel foglalkozunk. A spektrum nagyon gazdag: a nyitott beszélgetések összejöveteleitől, az általános korkérdéseken át, a tematikus vagy szakmai munkacsoportokig, a szigorú tanulmányi csoportoktól a kötetlenebb olvasókörökön át a különböző élet- vagy munkaterületen élő emberek társadalmi kapcsolatáig.

A területi vagy szakmai alapon  létrejövő csoportok kapcsolatokat alakítanak ki a regionális központokkal, vagy  a régiókat átfogó kezdeményezésekkel, létrehozva a nemzeti társaságokat. Ezek kapcsolódnak össze nemzetközi szinten az Általános Antropozófiai Társaságban, amelynek székhelye a Goetheanum (Svájc, Dornach). Az Általános Antropozófiai Társaság tartja fenn a Szabad Szellemtudományi Főiskolát (a különböző élet- és munkaterületekkel foglalkozó szakmai irányultságú szekciókkal), mint az Általános Antropozófiai Társaság „lelkét”.

Magyar Antropozófiai Társaság

Társaságunk az Általános Antropozófiai Társaság magyar szekciója. Nonprofit szervezetként működünk, tagdíjakból, adományokból és tagjaink munkájából tartjuk fenn magunkat. Közösségünk nyitott, - bárki csatlakozhat hozzánk, aki elfogadja az antropozófia nézeteit és a tagdíj befizetésével hozzájárul a költségeinkhez.

Feladatainkat önállóan vagy csoportokba szerveződve végezzük. Nincsenek személyi vezetőink, tevékenységünk az együttműködésen alapul, döntéseinket közösen hozzuk. Speciális csoportunk a vezetőség, mely a társaságot érintő általános-, vagy fontosabb ügyekben jár el. Képviselője az egész társaságot is képviseli a külvilág felé.