"Rossz lesz a jóból, hogy ha rossz szándékkal pusztításra használják fel azt, és az, ami rossznak látszik jóra fordul, ha jók azok a lények, kik megszabják irányát. "
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< VisszaA mezőgazdálkodás gyarapodásának szellemtudományos alapjai (13)

Megbeszélés

[A vízi gyomnövényekről - A káposztagolyva - A szőlő gombás megbetegedései - Az üszög - A műtrágyázás]

Koberwitz, 1924. június 14.

Kérdés: Használható a nematódák elleni módszer más rovarok esetében is? A sokféle kellemetlen kártevőre gondolok. Megengedhető-e, hogy tág területen így, minden további nélkül megsemmisítsük az állati és növényi életet? Ebből nagy keveredés, nagy baj származhat. Határt kellene szabni, nehogy egyetlen ember egész világra szóló pusztulást okozzon!

Dr. Steiner: A kérdés, hogy mi megengedhető, így áll: egyelőre nem akarom az etika, az okkult etika szempontjából vizsgálni a kérdést - maradjunk csak annál, hogy ilyesmi nem volna megengedve. Ennek következtében, amint már ismételten megmondtam, mezőgazdaságunk a civilizált tájakon egyre rosszabb és rosszabb lenne; nem csak helyenként lépne fel éhínség és drágaság, hanem ez válna általánossá. Ez be fog következni, a nem is olyan távoli időben. Így nincsen más választás, vagy pusztulni hagyjuk a Föld civilizációját, vagy azon fáradozunk, hogy új termékenységet adó formákat hozzunk létre. Ebben a szükséghelyzetben ma nincs is választásunk, nem vitatkozhatunk azon, hogy megengedhetők-e ezek a dolgok vagy sem. - Más szempontból azonban mégis fel lehet tenni a kérdést. Valóban gondolkodni kell rajta, hogyan teremthetnénk kerülő utat, nehogy visszaéljenek a módszerrel. Ugye, ha általánosan elterjedne a dolog, az emberek nyilván visszaélnének vele. Ez teljesen világos. Szabad legyen utalnom rá: mindig voltak olyan civilizációs korszakok a Földön, amikor tudtak az ilyen dolgokról és széles körben alkalmazták is őket. Mégis meg tudták tanítani komoly emberek körében a módszert annyira, hogy nem használták visszás módon. Nagyobb volt a visszaélés olyan időkben, mikor az efféle erők általánosan hatékonyak voltak. Az atlantiszi fejlődés bizonyos késői periódusában volt ez így, mikor az erők helytelen használata nagy katasztrófákhoz vezetett. Általában azt mondhatjuk, hogy jogos úzus kisebb körben megtartani az ilyen dolgokat, és nem szabad engedni, hogy széles körben terjedjenek. De a mi időnkben a tudást már nemigen lehet szűk körben tartani. A kis kör mindjárt arra törekszik, hogy tudása valamilyen módon mégis kiszivárogjon. Könnyebb volt, amíg még nem létezett a könyvnyomtatás művészete. Még könnyebb, mikor az emberek többsége nem is tudott írni. Ma már minden előadásra gyorsírót hívnak, akármilyen szűk körnek tartjuk is. Sosem néztem szívesen a gyorsírókat, mégis el kell fogadjam őket. A gyorsírásra gondoltam, nem a gyorsíró személyre.

De kérem, másrészt talán számítani kell egy másik szükségszerűségre is, a morális javulás szükségszerűségére az egész emberi életben. Ez lenne minden visszás cselekvés általános gyógyszere, panáceája, az egész emberi élet javulása. Igaz, a jelenkor bizonyos jelenségeit szemlélve némileg pesszimistává válik az ember. Ami az élet morális javítását illeti, a tapasztalat sosem vezethet a puszta szemlélődéshez. Mindig akarati impulzusokkal átszőtt gondolatokhoz kell vezessen. Arra kell figyelni, hogy az ember tegyen valamit az emberiség mostani létének javítása érdekében. Ez is kiindulhat az antropozófiából. Az antropozófiának nem lenne kifogása egy olyan kör alakulása ellen, mely a bekövetkező helytelenségek esetében gyógyszerféle kívánna lenni. Magában a természetben is úgy van az, hogy a jó károssá válhat. Gondolják csak el, ha ott lenn a földben nem volnának holderők, akkor ott fenn a növényben sem kapnánk őket, de hát jelen kell legyenek, hatniuk kell; ami az egyik területen megkövetelendő és szükséges, az más területen kárt okozhat. Ami az egyik szinten erkölcsös, az más szinten igencsak erkölcstelen. Az ahrimáni hatás a földi szférában azért káros, mert a földi szférában jelenik meg. Csak egy kicsivel magasabb szférában hatása már teljesen jó lesz.

Ami a másik kérdést illeti; úgy igaz: az egész rovarvilágra áll, amit a fonalférgekre mondtam. Arra az egész állatvilágra érvényes, melynek jellemzően hasi ideglánca van, akkor egészben kell elégetni az állatot.

Vad kamilláról volt szó?

Arról a kamilláról, melynek virágszirmai lefelé csüngenek (lásd az ábrát). A szirmok (sugárvirágok) nem állnak felfelé, hanem lefelé konyulnak. Ez az útszéleken vadon termő Chamomilla officinalis.

A csalánnak is a virágát kell megszedni?

A csalán levelét is hozzászedhetik, az egész hajtást, mikor virágzik, de gyökerek nélkül.

A földeken található ebszékfű is jó?

Ez a faj közelebb áll a kamillához, mint az itt felmutatott kerti kamilla. Ez nem használható. Amit kamillateának is használhatunk, az sokkal inkább rokon növény, mint ez itt. Azt lehet alkalmazni.

Az lesz a valódi kamilla, amit itt a sínek mentén találunk?

Igen, az valódi kamilla.

Áll-e a vízi gyomnövényekre is, amit itt a gyomnövényekről hallottunk? Például az átokhínárra?

Igen, ezekre is áll, a mocsárból és a vízből kiemelkedőkre is, a vízi gyomokra is. A készítménnyel a partokat kell beszórni.

A föld alatti paraziták, pl. a káposzta gyökérgolyvája is leküzdhető hasonló módon?

Egészen biztosan.

Alkalmazható ez a módszer a szőlőnél is, növényi betegségek ellen?

Bár nem kísérletezett ezzel senki, én magam sem próbáltam és okkult értelemben sem történt ez irányban valami sok, meg vagyok róla győződve, hogy a szőlőket meg lehetett volna védeni, mint már jeleztem, ha ilyen módon jártak volna el.

És a peronoszpórával mi a helyzet?

Úgy kell bánni vele, mint a gabonaüszöggel.

Segíthetjük-e mi, antropozófusok újra a szőlőtermesztést?

Ma sok esetben csak arra való az antropozófia, hogy megmondja: mi van, de ma még sok az olyan terület, ahol igen nehéz megmondani: mi legyen. Ismertem egy jó antropozófus barátunkat, akinek nagy szőlője volt. Jövedelmének nem túl nagy részét, de mégis sokat abból ami jövedelme volt, postai levelezőlapokra fordította, szét- küldte az egész világba, hogy az absztinenciát reklámozza. Másrészt volt egy szigorúan bornemissza barátom, aki egész életében bőkezűen támogatta az antropozófiát. De azokhoz tartozott, akik a villamosok plakátjain a Sternberger kabinetet hirdették. Itt a gyakorlat kérdése sajátossá válik. Ma nem lehet mindent megvalósítani. Ezért mondtam: levesszük a tehenekről a szarvakat, és beássuk a földbe, de azért nem kell bikaszarvakat tűznünk a fejünkre, és bikaerővel harcolnunk minden ellen, mert az bizonyos körülmények között az antropozófiának is árthat.

Pótolható-e a szarvashólyag valami mással?

Való igaz, a szarvashólyag beszerzése nehézkes lehet. De mi minden nehéz dolgot végeznek a világban! Talán próbálkozni lehetne szarvasbika hólyag helyettesítésével, ma ezt nem tudom megmondani. Végül is lehetséges, hogy valahol adódik egy állatfaj, talán Ausztrália egy szűk területén. Meglehet. De az Európában honos állatok közül nem tudok másra gondolni. És másra, mint az állati húgyhólyagra nem is gondolhatunk. Pótszerekhez nyúlni nem volna helyes.

A rovarok elleni küzdelemben a csillagállás azonos kell legyen?

Ezzel még kísérletezni kell. Azt mondtam, hogy a Vízöntőtől a Rákig a teljes sort tekintetbe lehet venni. A konstelláció variálásának a különböző alacsonyrendű állatok esetében mindenképpen jelentősége lesz. Ki kell próbálni.

A pocok irtásánál az asztronómiai Vénuszról van szó?

Igen, arról, amit Esthajnalcsillagnak neveznek.

Vénusz a Skorpióban a konstelláció?

A Vénusz-Skorpió konstellációt úgy kell érteni, hogy mindaz a konstelláció, amikor a Vénuszt látni lehet, és mögötte a Skorpió csillagképét. A Vénusznak a Nap mögött kell állnia.

Jó hatást gyakorol-e a burgonyára, ha elégetik a lombját?

A hatás olyan kicsi, hogy igazában számításba sem jön. Valami hatás fennáll. Ha valamilyen szervezetnek a maradványaival valamit tesznek, a hatás mindig jelentkezik, nem csak az egyes növényre, de az egész szántóföldre; de a hatás oly csekély, hogy a gyakorlatban nem jön számításba.

Mit értünk a marha hashártyáján?

A has belső hártyáját, amit (németül) úgy hívnak, hogy Gekröse.

Hogyan kell a hamut szétosztani a földeken?

Azt kívánom jelezni, hogy úgy, ahogyan valami fűszert, borsot szét lehet szórni. A hatósugár olyan nagy, hogy elég, ha valaki áthaladva a földeken kiszórja.

Hasonló módon hatnak a preparátumok a gyümölcsfákra is?

Mindaz, amit itt elmondtam, általában érvényes, alkalmazható a gyümölcsösben is. Néhány dolgot még figyelembe kell venni, holnap szólok.

A gazdaságok szokás szerint kapásnövények alá adják a trágyát. Olyan-e a preparált trágya, hogy gabonánál is szóba jöhet, vagy azt külön kell kezelni?

A meglévő szokásokat egyelőre tartani lehet. Arról van szó, hogy ezekhez fűzzük hozzá, amit én elmondtam. A szokásokra érvényes: nem kell mindent rossznak találni és megreformálni! Azt hiszem, hogy az arra érdemes dolgokat folytatni lehet, hozzájuk lehet fűzni a bemutatottakat. Megjegyzem: a hatás módja erősen változni fog, ha birka- vagy sertéstrágyával gazdagított istállótrágyát alkalmaznak. A hatás nem lesz olyan feltűnő, mintha elkerülték volna a birka- és sertéstrágya túlzott használatát.

Az ásványi trágyázást a jövőben teljesen abba kell hagyni. Mert minden műtrágyahasználat egy idő után csökkenti a vele termelt növények tápláló értékét. Ez általános törvény. Éppen amit elmondtam, teszi lehetővé, hogy csak három évenként trágyázzunk, nem kell többször. Még az is meglehet, hogy csak négy vagy hat évenként lesz szükség rá. A műtrágyát így egészen nélkülözni lehet majd. Ha a többit alkalmazzák, akkor már csak takarékosság miatt sem kell használni; teljesen el fog tűnni. Ma mindent túlságosan is rövid időszakok szerint értékelnek. Például egy méhészgazda méhészeti megbeszélések során azt mondta, hogy ipari anyanevelésre kell felkészülni, az anyákat majd vásárolni fogják, s nem maguk nevelik a méhészek. Azt kell mondanom: igazatok van! De majd - ha nem harminc-negyven, akkor negyven-ötven év után ki fog derülni, hogy ezáltal az egész méhtenyésztés tönkremegy. Eszerint kell megítélni a dolgokat. Ma mindent mechanizálni és mineralizálni akarnak, egy azonban bizonyos: az ásványi anyag csakis úgy fog hatni, ahogyan a természetben hatni tud. Ha nem veszünk mellé még valami mást is, akkor az eleven talajt nem helyes valami teljesen élettelen dologgal, vagyis ásványisággal átszőni. Ha holnap még nem is megy anélkül, holnapután bizonyára menni fog.

Hogyan kell befogni a rovarokat? Lárva alakban is megfelel?

Használható lesz a lárva is, a szárnyas rovar is. Lehet, hogy a konstellációt változtatni kell. El fog tolódni a Vízöntő irányából a Rák felé, ha az ember a szárnyas rovartól a lárva felé halad. A szárnyas rovarnak való konstelláció közelebb lesz a Vízöntőhöz.

  Hiba és javítás beküldése... Megjelölés olvasottként