"...ha az ember igazán ért egy tudományhoz, egészen a legmélyebb alapokig, akkor azt az egyszerű embereknek is el tudja magyarázni."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< VisszaA szellemtudomány körvonalai (17)

A szellemi világ egyes eseményeinek és lényeinek a megfigyelése

Felvethetné valaki a kérdést, hogy az elmélyedés és az érzékfeletti megismerés elérésére való más eszközök csak azt teszik-e lehetővé, hogy az ember halál és újabb születés között lejátszódó életét és a szellemi folyamatokat általánosságban figyeljük meg, vagy lehetővé teszik az egyes események és lények, pl. egy bizonyos halott megfigyelését is. Erre azt kell felelnünk, hogy aki a könyvünkben megadott módon megszerzi azt a képességet, amellyel a szellemi világot meg tudja figyelni, az eljuthat a szellemi világban történő egyes események megfigyeléséhez is és képessé teszi magát arra, hogy kapcsolatot teremtsen azokkal az emberekkel, akik a halál és az újabb születés között a szellemi világban élnek. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk, hogy a szellemtudomány értelmében ennek csak az érzékfeletti megismeréshez vezető szabályos iskolázás után szabad megtörténnie, mert csak akkor tudjuk az egyes eseményekre és lényekre vonatkozólag a tévését a valóságtól megkülönböztetni. Aki szabályos iskolázás nélkül akarja az egyes jelenségeket megfigyelni, az sokszor esik tévedésbe. Még a legelemibb dolog, hogy pl. az érzékfeletti világ egyes sajátságos tényeiről kapott benyomásoknak értjük a jelentését, sem lehetséges előrehaladott iskolázás nélkül. Az az iskolázás, amely a magasabb világoknak a könyvünkben leírt jelenségek megfigyeléséhez vezet, lehetővé teszi az egyes ember halál utáni életének követését is, sőt mindazoknak az egyes önálló szellemi-lelki lényeknek a megfigyelését és megértését is, akik a rejtett világokból hatnak a nyilvánvaló világokba. Mégis éppen az egyes részletek biztos megfigyelése csak úgy lehetséges, hogy megismerjük a szellemi világnak a kozmoszra és az emberiségre vonatkozó nagy, általános tényeit. Ezekhez a nagy átfogó fényekhez minden embernek köze van. Aki az egyikre vágyódik a másik nélkül, az téves úton jár. El kell jutni a szellemi világ megfigyelésében ahhoz a tapasztalathoz, hogy az érzékfeletti létnek arra a területére, amelyre az ember legelőször vágyódik, csak akkor léphet be, ha az általános kérdések komoly és nehéz megismerési útján igyekezett az élet értelmét megtalálni. Csak ha önzetlen, tiszta megismerési vággyal járta ezt az utat, akkor érett arra, hogy az egyes részleteket megfigyelje. Ezek látása azelőtt csak az önzés kielégítése lett volna, még ha el is hiteti magával az ember, hogy csak a szeretet - pl. egy halott iránt érzett szeretet - készteti arra, hogy a szellemi világba betekintsen. Az egyes részletek meglátása csak annak juthat osztályrészéül, aki a szellemtudományban az általános ismeretek iránti komoly érdeklődéssel lehetővé tette, hogy az egyes részleteket minden önző vágytól mentesen, objektív tudományos igazságnak tekintse.

  Hiba és javítás beküldése... Megjelölés olvasottként