"A kőzetek az isteni bölcsességből eredő fájdalmak megtestesülései. A növények az isteni erkölcsiség és hűség teremtményei. Az állatok darabokra tört isteniség."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

Korunk társadalmi alapkövetelménye a megváltozott időkben

12 előadás, 1918. nov. 29. – dec. 21., Dornach, és 1918. dec. 12., Bern

Rudolf Steiner, 1918 (GA 186)

TARTALOM:
Bár az első világháború befejezése után hangzottak el ezek az előadások, a mai európai helyzetre nem kevésbé érvényesek és semmit sem veszítettek aktualitásukból. – A Kelet és a Nyugat szellemi nézőpontból. Absztrakció és valóság a társadalmi szférában. A mechanikus, eugenetikus és higiénikus okkult képességek alakulása a jövőben. A társadalmi élet alapfeltételei. Az Ótestamentum kísértetei a jelenkor nacionalizmusában. Szociális és antiszociális hajlamok az emberben. Az ösztönös impulzusaink átalakítása tudatosakká. Valóságlogika és fogalomlogika. Az intelligencia metamorfózisa. Az új szellem-megnyilatkozás. A kereszténység és korunk társadalmi követelményei.


FEJEZETEK:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.